BANCO DE ESPAÑA CONVOCA BOLSAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN NO MUSEO NACIONAL DO PRADO

21. 06. 01

O obxecto da presente Resolución é a convocatoria de dúas bolsas do MNP que contribúa á formación de investigadores e especialistas nas seguintes disciplinas:

  • Conservación de Pintura Gótica Española
  • Conservación de Debuxos e Estampas

As solicitudes presentaranse, no prazo de quince (15) días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado BOE Núm. 127 de venres 28 de maio de 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-B-2021-26874.pdf