FUNDACIÓN SEPI CONVOCA 12 BOLSAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS NA REDE ELÉCTRICA DE ESPAÑA

21. 06. 10

A Fundación SEPI puxo en marcha o seu programa de bolsas para a realización de prácticas na empresa Rede Eléctrica de España. O obxectivo deste programa é facilitar aos titulados/as universitarios/as a oportunidade de conseguir formación práctica baixo a supervisión de titores ou titoras.

En total convócanse 12 bolsas dirixidas a enxeñeiros titulados de Grao ou de Máster nas seguintes disciplinas:

Enxeñeira de Minas.
Organización.
Industrial.
Electrónica e Automática.

A duración da bolsa será de 8 meses e levará a cabo en calquera dos centros de Rede Eléctrica de España, debendo cumprir os horarios que asignados por cada centro de traballo. Os beneficiarios recibirán unha remuneración mensual de 900 euros ao mes, ademais dun seguro de accidentes e serán dados de alta na Seguridade Social.

Requisitos para conseguir unha destas prácticas.

  • Finalizar antes da data de incorporación á bolsa, os estudos necesarios para a obtención dun título oficial universitario. Con todo, tamén poderán presentarse aqueles universitarios que teñan como máximo 30 créditos ECTS pendentes de aprobar.
  • Finalizar o Grao con posterioridade ao 31 de decembro de 2017, así como nacer con posterioridade ao 31 de decembro de 1995.
  • Ter coñecementos altos de inglés. Tamén se valorará ter coñecementos de francés.
  • Non ser beneficiario/a destas bolsas con anterioridade.
  • O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o próximo 14 de xuño de 2021

Solicitudes: https://www.fundacionsepi.es/becas/REEO2021/entrada.asp