CONVOCATORIA DAS BOLSAS TALENTUM TELEFÓNICA 2021

21. 10. 27

A convocatoria das bolsas do Programa Talentum Telefónica 2021 estará aberta á recepción de solicitudes ata o 30 de novembro de 2021.

☑ As entrevistas realizaranse en Madrid, posiblemente de forma telemática.

☑ O Programa, que dirixe a Fundación SEPI, está destinado a persoas mozas tituladas universitarias ou estudantes cun máximo de 30 créditos ECTS por aprobar; ou tituladas de grao superior ou medio de formación profesional. O obxectivo do mesmo é ofrecer unha formación práctica nunha contorna de innovación e emprendemento nas empresas pertencentes ao Grupo Telefónica e nas empresas/ institucións que se adhiran ao Programa.

☑ Modalidades de becas:

👉 BAU: A persoa en formación práctica participará no equipo dunha empresa/institución adherida ao Programa.

👉 LAB: A persoa en formación práctica participará, co apoio dun mentor ou mentora expertos na disciplina, nun ou varios proxectos dentro dos equipos da empresa/institución que lle sexa asignada.

☑ Titulacións requeridas na convocatoria: https://lnkd.in/dEdKFRig

☑ Formulario de solicitude: https://lnkd.in/dWjZVrU

☑ Máis información: https://lnkd.in/dPe94DC3