DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PON EN MARCHA A SEGUNDA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL (DEPO-DAN) E DEPORTISTAS PROMESA (DEPO-PROMESA) DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2021

21. 10. 27

Poderán beneficiarse desta segunda convocatoria os deportistas recoñecidos pola Deputación de Pontevedra coma deportistas de Alto Nivel (DEPO-DAN & DEPO-PROMESA), publicada no BOPPO núm. 121 de 28 de xullo de 2021, que no solicitarán na primeira convocatoria.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria e do extracto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/10/27/2021053308