MINISTERIO DE DEREITOS SOCIAIS E AXENDA 2030 CONVOCA AXUDAS INJUVE PARA A CREACIÓN MOZA

MINISTERIO DE DEREITOS SOCIAIS E AXENDA

Orde DSA/158/2022, do 2 de marzo, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das Axudas Injuve para a Creación Nova.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión das Axudas Injuve para a Creación Nova, en diante Axudas, cuxa finalidade é fomentar a actividade creadora e investigadora dos mozos, facilitar a promoción e a difusión das súas creacións, á vez que propiciar a súa incorporación ao ámbito profesional, mediante a axuda a proxectos a desenvolver, con proxección supraautonómica, nacional ou internacional.
 
As Axudas terán as seguintes liñas de actuación:
a) Produción de obra.
b) Movilidad de obra producida e/ou creadores.
c) Investigación.
d) Comisariado de proxectos para a Sala Amadís.
e) Emprendemento para a creación emerxente.
 
 
 
 
A contía económica individualizada de cada unha das axudas será a seguinte en función da liña de actuación:
a) Produción de obra. Contía máxima: Cinco mil euros (5.000 €).
b) Movilidad de obra producida e/ou creadores. Contía máxima: Cinco mil euros (5.000 €).
c) Investigación. Contía máxima: Tres mil euros (3.000 €).
d) Comisariado de proxectos para a Sala Amadís. Contía máxima: Sete mil euros (7.000 €).
e) Emprendemento para a creación emerxente. Contía máxima: Dez mil euros (10.000 €).