MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE CONVOCA AXUDAS PARA A DIXITALIZACIÓN DE CONTIDOS EDITORIAIS

MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE

Orde CUD/1532/2021, do 30 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas públicas para dixitalización de contidos editoriais e pola que se aproba a convocatoria correspondente ao ano 2022 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

As axudas obxecto desta orde teñen como obxecto o financiamento de proxectos de investimento para mellorar a competitividade do sector do libro, mellorar a súa resiliencia e impulsar a súa transición dixital.
 
En concreto, estas axudas están dirixidas a financiar proxectos cuxa finalidade sexa dixitalizar fondos editoriais para alongar a vida comercial dos libros e incrementar o número de títulos no mercado, e impulsar sistemas de produción editorial óptima, promovendo a bibliodiversidad e a sustentabilidade.
 
Serán beneficiarias as persoas xurídicas e físicas (autónomos) que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria recollida no Capítulo III.
 
Modalidades de axuda.
 
1. As axudas concederanse na modalidade de subvención.
2.    As axudas poderán ter carácter anual ou plurianual, coa duración que se especifique nas convocatorias
 
O prazo de solicitude será de 20 días hábiles desde a publicación da convocatoria.