NOVOS DEREITOS PARA AS MULLERES: MENSTRUACIÓN DOLOROSA, ABORTO E RISCO DA XESTANTE COMO CAUSAS DE INCAPACIDADE TEMPORAL

23. 05. 19

A partir do 1 de xuño de 2023 entrarán en vigor a Lei Orgánica 1/2023 pola que se aproban tres novas situacións especiais de Incapacidade Temporal por continxencias comúns. Estas son por regra dolorosa, por aborto ou por risco da xestante.

1) Incapacidade temporal por menstruación incapacitante ou regra dolorosa Tal e como indica a Lei publicada no Boletín Oficial do Estado, teranse en conta os casos de menstruación incapacitante secundaria ou dismenorrea secundaria, asociada a patoloxías tales como endometriosis, miomas, enfermidade inflamatoria pélvica, adenomiosis, pólipos endometriales, ovarios poliquísticos, ou dificultade na saída de sangue menstrual de calquera tipo, podendo implicar síntomas como dispareunia, disuria, infertilidade, ou sangrados máis abundantes do normal, entre outros.

A traballadora deberá acudir ao médico, quen corrobore de forma expresa a súa doenza. Ademais, desde o pasado 1 de abril, os servizos públicos de saúde serán os encargados de enviar o parte médico á Seguridade Social que á súa vez se comunicará coa empresa para tramitar a baixa médica. Incapacidade temporal por interrupción do embarazo

2) Interrupción do embarazo, xa sexa voluntario ou involuntaria. Así, mentres a traballadora reciba asistencia sanitaria polo Servizo Público de Saúde e estea impedida para o traballo, cobrará a prestación por Incapacidade Temporal por continxencias comúns.

No caso de que a interrupción do embarazo sexa debido a un accidente de traballo ou enfermidade profesional, entón será unha Incapacidade Temporal por continxencias profesionais. Incapacidade temporal por xestación da traballadora

3) Incapacidade por xestación da muller traballadora desde a semana 39 de embarazo.

 
Cóbrase prestación por estas incapacidades? Estas situacións teñen a consideración de Incapacidade Temporal por continxencias comúns, de modo que: O subsidio por incapacidade temporal para mulleres con menstruación dolorosa abonarase a cargo da Seguridade Social desde o día da baixa no traballo. Cóbrase do 1º ao 20º día o 60% da Base Reguladora e a partir do día 21 de baixa o 75% da Base reguladora.
Mentres que durante a incapacidade temporal por interrupción do embarazo cóbrase o primeiro día o salario correspondente e a partir do segundo xa se cobra o subsidio da Seguridade Social. Desde ese día e ata o día 20 de baixa cóbrase o 60% da Base Reguladora. Desde o día 21º cóbrase o 75 % da Base Reguladora.
Por último, o subsidio que se obra por xestación, será da seguinte forma: o primeiro día o salario correspondente, a partir do segundo, é a Seguridade Social quen paga á traballadora. Desde ese día e ata o día 20 de baixa o 60% da Base Reguladora. Desde o día 21º cóbrase o 75 % da Base Reguladora.