NOVOS DEREITOS PARA O ALUMNADO QUE REALICE PRÁCTICAS FORMATIVAS, REMUNERADAS OU NON

24. 03. 18
Desde o 1 de xaneiro de 2024 o alumnado que realice prácticas formativas, remuneradas ou non, están incluídos no sistema da Seguridade Social.
 
Trátase dunha extensión de dereitos que beneficia aos máis novos que, deste xeito, poderán comezar unha carreira de cotización que lles permitirá xerar dereitos a futuro, debido a que supoñerá o recoñecemento deste tempo como cotizado a efectos da futura pensión, á vez que estarán máis protexidos durante o desenvolvemento das súas prácticas.
 
O obxectivo principal é mellorar e ampliar os dereitos dos alumnos/as, incluíndoos no sistema de Seguridade Social. Isto permite que empecen unha carreira de cotización e que estean cubertos pola acción protectora da Seguridade Social mentres realizan as prácticas. Favorécese así aos estudantes, e en concreto aos máis novos, fortalecendo a súa conexión coa Seguridade Social e incentivando a súa formación.
 
En que consiste? Na inclusión no sistema da Seguridade Social de todo o alumnado que realicen prácticas formativas ou prácticas académicas externas, tanto se son retribuídas coma se non.
 
As prácticas que están incluídas son:
 
a) Prácticas realizadas por alumnos/as universitarios/as, xa sexa para obter unha titulación oficial (grao, máster ou doutoramento) ou para un título propio da universidade.
 
b) Prácticas realizadas por alumnos/as de formación profesional, sempre que non se presten no réxime de formación profesional intensiva, é dicir, sempre que non teñan carácter laboral.
 
c) Prácticas realizadas por alumnos/as de ensinos artísticos superiores, ensinos artísticos profesionais e ensinos deportivos do sistema educativo.
 
Na práctica, estar incluído no sistema de Seguridade Social ten dous efectos fundamentais:
 
1) O alumnado terá cotizados os períodos en que estean a realizar prácticas. Isto implica que devanditos períodos computaranse como cotizados para a xeración de futuros dereitos. Por exemplo, teranse en conta á hora de solicitar unha posible pensión.
 
2) Os/as alumnos/as poderán beneficiarse da protección que ofrece a Seguridade Social mentres realicen as prácticas. Así, estarán protexidos, por exemplo, en caso de accidente.
 
Quen estará obrigado a dar de alta aos alumnos/as no sistema da Seguridade Social?
Os responsables de dar de alta e de baixa aos alumnos/as, e de cumprir as obrigacións que se xeren coa Seguridade Social son as Universidades, as empresas e os centros formativos.
 
Como se dá de alta aos alumnos/as de prácticas?
Para poder darse de alta no sistema da Seguridade Social, será necesario que o/a alumno teña asignado un número da Seguridade Social (NUSS). Este número é o que o identifica nas súas relacións coa Seguridade Social.
É posible que o/a alumno/a xa teña un NUSS asignado previamente, por exemplo se traballou con anterioridade ou estivo cuberto polo seguro escolar, pero, se non o tivese, a empresa, institución, entidade ou centro formativo que deba cumprir coas obrigacións de Seguridade Social debe solicitar este número.
 
Como se consulta a alta?
 
A alta pódese consultar desde o servizo Entrar na túa área persoal do Portal IMPORT@SS ou desde o servizo Informe de situación actual do traballador da Sede electrónica: https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Informes+y+Certificados/201858