NOVA DIRECTIVA PARA AS PERSOAS ESTRANXEIRAS QUE AXILIZARÁ A EMISIÓN DE PERMISOS DE RESIDENCIA E DE TRABALLO

24. 05. 14
O próximo 20 de maio entra en vigor a nova Directiva de Permiso Único (a data de transposición máxima é a do 21 de maio de 2026), aprobada durante a Presidencia Española do Consello e que foi publicada o 30 de abril no Diario Oficial da Unión Europea.
 
Esta nova directiva simplifica o procedemento de emisión de permisos de residencia e traballo, e un conxunto de dereitos de igualdade de trato das persoas traballadoras estranxeiras e os cidadáns e cidades da Unión. 
 
En resumo, esta directiva é como unha especie de guía que di como se deben outorgar os permisos de residencia e traballo para persoas de países que non son membros da Unión Europea que desexan vivir e traballar en España.
 
Redúcense os prazos para obter o permiso de residencia e traballo Una das grandes vantaxes desta nova norma é que simplifica todo o procedemento. Isto significa que os prazos para obter o permiso redúcense, pero sobre todo redúcese toda a papelada, o que fai que o trámite sexa menos complicado, o que beneficia tanto aos traballadores estranxeiros como para as empresas que os van a contratar, xa que fai que todo o proceso sexa máis áxil e menos tedioso.
 
Ademais, a Directiva tamén garante que os traballadores estranxeiros sexan tratados de maneira xusta e reciban a mesma protección que os cidadáns da Unión Europea. Isto inclúe protección contra a explotación laboral e a igualdade de trato en termos de condicións de traballo e acceso á vivenda.
 
Agora, é importante destacar que esta Directiva non está relacionada co recente Pacto de Migración e Asilo, pero complementa esa iniciativa. Noutras palabras, aínda que son cousas diferentes, ambas están deseñadas para mellorar a situación das persoas que migran a España.
 
Para implementar esta Directiva, cada país da Unión Europea ten un prazo de dous anos para adaptar as súas propias leis nacionais. No caso de España, como xa existen estándares bastante altos en termos de dereitos para os traballadores migrantes, só necesitaranse algúns axustes menores nas leis de estranxeiría. Por exemplo, en 2022 modificouse a Lei de Estranxeiría con novidades no arraigamento laboral e social.
 
Por último, todo este proceso realizouse coa participación e o respaldo dos diferentes países membros da Unión Europea, así como do Parlamento Europeo. E en España, as decisións sobre como adaptar as nosas leis tomaranse co diálogo entre o Goberno, as Comunidades Autónomas e os axentes sociais. En resumo, esta Directiva de Permiso Único é unha gran noticia para quen desexa vir traballar e vivir en España, xa que simplifica o proceso e garante unha maior protección e igualdade de dereitos.
 
Accede á directiva aquí: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L_202401233