ESTOU COBRANDO O PARO E COMEZO A TRABALLAR. COMO COMUNICALO AO SEPE?

24. 04. 19
O traballo por conta allea ou propia é incompatible coa cobranza de prestacións ou subsidios por desemprego de maneira xeral.
 
Cando unha persoa está a cobrar o paro e finalmente atopa un traballo e pode comezar no seu novo posto, o Servizo Público de Emprego Estatal é moi claro respecto diso na súa páxina web: “Con carácter xeral, o traballo, sexa por conta allea ou por conta propia, é incompatible coa cobranza da prestación ou o subsidio por desemprego”.
 
Con todo, hai algunhas situacións nas que é posible compaxinar o traballo mentres se percibe unha axuda económica deste tipo. Pero en calquera caso, en canto prodúzase esta condición na que te poidas colocar no mercado laboral, é obrigatorio informar ao SEPE. É dicir, aínda que o SEPE vaia da man da Seguridade Social e crúcen datos, non podes esquecerte sen máis. De feito, o propio SEPE informa da gravidade de non facelo: “Se cando se produza unha situación que cause a suspensión ou a extinción da prestación ou o subsidio, vostede non a comunica ao Servizo Público de Emprego Estatal e segue percibindo a prestación de forma indebida, considérase infracción grave que se sanciona coa extinción da prestación ou do subsidio”.
 
Como se informa ao SEPE de que atopaches traballo?
Para non incorrer nunha infracción grave, este organismo ofrece diferentes vías polas que proceder ao trámite e comunicar o cambio da túa situación laboral:
 
- A través da sede electrónica do SEPE, a través desta ligazón se dispós de DNI ou usuario electrónico e un certificado dixital ou unha clave: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo.html
 
- A través do FORMULARIO DE PRE-SOLCITUDE: Premendo na ligazón: BAIXA: https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
 
- Por vía telefónica, chamando entre as 9:00 e as 14:00 horas de luns a venres, ao número gratuíto (900 81 24 00) ou aos teléfonos provinciais do SEPE. No caso da Estrada podes comunicarte nos seguintes teléfonos:
886 159 338
886 159 335
 
- Acudindo de maneira presencial á oficina de emprego tras obter a cita previa, pode solicitar a túa cita aquí: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/cita-previa.html
 
En que casos se pode compaxinar?
Se se comeza un traballo por conta propia, ademais de comunicalo, se estás a recibir unha prestación por desemprego de carácter contributivo e estás dado de alta como autónomo/a, podes seguir percibindo esta axuda durante un máximo de 270 días ou durante os días que che queden por percibir se son menos.
Tes un prazo de 15 días para solicitalo e na web hai exclusións a ter en conta.
 
Se é un traballo por conta allea a tempo parcial, pódese suspender a prestación ou subsidio e cobrala máis adiante ou mesmo compatibilizala. Neste segundo suposto o importe reducirase en proporción á xornada.
 
Finalmente, cando sexa por conta allea e a tempo completo, non é compatible por norma xeral, pero se o contrato é inferior a 360 días pódese renovar a prestación cando acabe ese contrato, e se é igual ou superior a 360 días pódese renovar ou solicitar unha nova.