CONSELLERIA DE CULTURA CONVOCA AS BOLSAS DE FORMACIÓN NOS LECTORADOS DE LINGUA, LITERATURA E CULTURA GALEGAS

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 28 de abril de 2023 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para 2023 (código de procedemento PL500E).

O programa de formación das persoas seleccionadas terá unha duración máxima de 3 anos.

Contía e libramento das bolsas

O importe íntegro mensual das bolsas obxecto desta convocatoria é o seguinte:

• 1.225,00 €, para aqueles lectorados localizados en universidades españolas.

• 1.378,00 €, para aqueles lectorados localizados en universidades estranxeiras.

Poderá solicitar as prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:

• Licenciatura en Filoloxía Galega.

• Licenciatura en Filoloxía Románica.

• Grao en Lingua e Literatura Galegas.

• Grao en Estudos de Galego e Español.

• Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios.

• Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española.

• Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230512/AnuncioG0655-020523-0001_gl.pdf