QUE É UN FALSO AUTÓNOMO/A?

22. 09. 22

O falso autónomo/a é un asalariado/a encuberto/a.

Noutras palabras, trátase dun profesional vinculado de forma exclusiva e dependente a unha empresa tal cal o está un empregado corrente en canto ás obrigacións. Iso si, carece dos dereitos e dos beneficios que marca a lei para as persoas  traballadoras contratadas. Ademais dunha fraude á Seguridade Social, na práctica supón que o/a traballador/a queda coa peor parte tanto do mundo dos asalariados como da esfera dos autónomos.

As diferenzas entre un falso autónomo e un empregado por conta propia legal son notables. Así, o autónomo ten a facultade de rexeitar encargos, negocia cos clientes a retribución por cada un deles, traballa na súa casa ou no lugar que queira, fixa o seu horario como mellor convéñalle e distribúese as tarefas baixo o seu propio criterio. 

Tenido en cuenta, iso si, as datas de entrega, de peche ou de conclusión do proxecto previamente pactadas. Pola súa banda, o falso autónomo non pode negarse a facer unha tarefa, percibe un soldo fixo, ten a obrigación de acudir a un posto de traballo cada día nun horario fixo e acepta a distribución de actividades que lle marca a empresa sen posible discusión.

As cotas á Seguridade Social, a clave dos falsos autónomos/as

Por que un empresario opta por traballar con falsos autónomos?

Por unha mera cuestión de aforro de custos: ao contar cun empregado/a de maneira fraudulenta, evita pagar as cotas á Seguridade Social -o quid da cuestión neste asunto- que si abona polos asalariados ao uso.

A quen beneficia a figura do falso autónomo

O claro perdedor/A neste escenario é o profesional que traballa como falso autónomo: sen contrato non hai dereito a indemnización por despedimento, a baixa médica (salvo que elixa cotizar por ela de forma expresa, cobrando despois segundo a base cotizada) , a contabilizar a antigüidade, etc.

Así que é o empresario o que sae gañando polo aforro de gastos e que, como consecuencia, pode facer que o seu negocio sexa máis competitivo. Pero, se este último non abona as cotas á Seguridade Social, quen o fai? Pois o empregado por conta propia contratado de maneira fraudulenta, que, ademais de estar en inferioridade de condicións respecto ao asalariado, vese obrigado a fai fronte a este custo.

Así mesmo, os danos colaterais recíbenos, por unha banda, as empresas que si respectan a legalidade ao contratar debido a que sofren unha competencia desleal e, por outro, o conxunto da sociedade a través da Seguridade Social, xa que as arcas públicas deixan de ingresar cada ano unha millonada por causa dos falsos autónomos.
 
Riscos para a empresa de contar con falsos autónomos
Se a Inspección de Traballo detecta a fraude, a empresa verase obrigada a dar de alta ao traballador na Seguridade Social. Ademais, tamén lle tocará pagar as cotas non abonadas cunha recarga que se establecerá en función de varios parámetros: salario do traballador, tempo de contratación fraudulenta, etc. Aínda por riba, a empresa deberá asinar un contrato de carácter indefinido co empregado, que incluirá a antigüidade.
 
Sancións para a empresa por traballar con falsos autónomos 
Segundo a magnitude da infracción cometida, as sancións económicas poden ir desde os 3.126 € ata 10.000 €.
Nese sentido, se es empresario ou xestionas un negocio, debes ter presente que a Inspección de Traballo ten entre os seus grandes obxectivos erradicar aos falsos autónomos ou, canto menos, minimizar o seu número o máis posible. 
 
OPCIÓNS PARA DENUNCIAR UN FALSO AUTÓNOMO 
 
1.- Denuncia anónima na caixa de correos da fraude. Só tes que encher este formulario sen necesidade de comunicar os teus datos: https://expinterweb.mites.gob.es/buzonfraude/
Se as autoridades consideran que hai suficientes indicios, realizarán unha inspección de traballo.
 
2.- Denuncia formal ante a Inspección de Traballo. Aquí podes ver como levar a cabo o proceso de forma presencial, telemática ou postal: https://www.mites.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/como_denunciar_itss.html
Ten en conta que debes denunciar mentres esteas a prestar o teu servizo á empresa para que o inspector avalíe se se trata dunha relación laboral ou non.
 
3.- Denuncia ante os Xulgados do Social. Neste caso, será o xuíz quen recoñeza a túa situación como falso autónomo e esixa á empresa a correspondente indemnización e contratación.
As probas que achegas serán determinantes, así que gárdao todo.
 
4.- Denuncia ante os Xulgados do Social, tras un despedimento. Se a empresa deixa de contar cos teus servizos, podes reclamar que o xuíz recoñeza a relación laboral para que che compensen coma se fose un despedimento dun empregado.