on 26 Mai 2021

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2021 pola que se convocan, no marco dainiciativa Universo EGAP Innova, as xornadas de formación práctica dixital
(E-martes) sobre o Rexistro electrónico na Xunta de Galicia.

As persoas destinatarias destas actividades son:
– O persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega e dos seus entes instrumentais. Neste grupo de persoas destinatarias priorizarase a inscrición daquelas persoas solicitantes que poidan xustificar debidamente que as súas funcións están directamente relacionadas coa materia impartida.
A cidadanía: profesionais e persoas interesadas no manexo das aplicacións descritas na súa relación coa Administración.

Os prazos para a inscrición nestas actividades serán os seguintes:
• Para a xornada E-martes que se desenvolverá o día 1 de xuño: desde as 8.00 horas do día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 14.00 horas do día 28 de maio de 2021.
• Para a xornada E-martes que se desenvolverá o día 15 de xuño: desde as 8.00 horas do día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 14.00 horas do día 9 de xuño de 2021.

Poderá obterse calquera outra información, desde as 8.30 horas ata as 14.30 horas, nos teléfonos 981 54 62 39 e 981 54 62 41.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210526/AnuncioO150-200521-0001_gl.pdf

 

on 21 Mai 2021

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado vén de convocar o campo de voluntariado transfronteirizo co obxectivo de crear unha actividade multidisciplinar para mozos e mozas que queiran experimentar e crear a base do seu proxecto persoal.

 • Os obxectivos específicos que se perseguen con esta actividade son:
  Dar a coñecer novas fórmulas para que os mozos e mozas teñan iniciativa, sentido crítico e autonomía.
  Fomentar ideas innovadoras a través da creatividade.
  Dotar aos mozos e mozas de habilidades e competencias que os preparen para o mundo laboral.
  Crear unha actividade multidisciplinar a través da inmersión cultural e etnográfica para a dinamización xuvenil a través das novas tecnoloxías.
  Dinamizar a zona Chaves-Verín a través de programas creados polos mozos e mozas, cun claro valor social.
  Poderán inscribirse de maneira gratuíta todas aquelas mozas e mozos galegos e portugueses de entre 18 e 30 anos, ambos inclusive, até completar as 12 prazas dispoñibles.

O programa inclúe aloxamento en réxime de pensión completa, transporte no ámbito da actividade (non se inclúe o desprazamento até a cidade transfronteiriza), equipos técnicos e acompañamento por equipo técnico.

Os campamentos levaranse a cabo desde o 21 até o 26 de xuño, comezando o primeiro día ás 12:00 horas e rematando o último ás 15:00 horas.

O prazo de inscrición estará aberto até o 15 de xuño na seguinteligazón

PROXECTO EUROCIDADE_2020

O proxecto Eurocidade_2020, aprobado ao abeiro do programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP), ten como obxectivo consolidar a Eurocidade Chaves-Verín como ferramenta de integración europea e de desenvolvemento sostible.

Socios/as do proxecto Eurocidade_2020: AECT Eurocidade Chaves-Verín; Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado; Fundación Galicia Europa; Instituto Portugués do Desporto e Juventude (IPDJ); Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesa (FNAJ); Concello de Verín e Municipio de Chaves.

http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/estatica.asp?idSeccion=236

on 19 Mai 2021

Consellería de Política Social
ORDE do 10 de maio de 2021 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2021 e se procede á súa convocatoria
(códigos de procedemento BS303A, BS303F, BS303G e BS303H).

Para facilitar que a xuventude galega poida participar en actividades de tempo libre de calidade, a Consellería de Política Social oferta a programación de actividades para o ano 2021 que se detalla no anexo I (códigos de procedemento BS303A, BS303F, BS303G e BS303H).

As diferentes actividades que integran esta programación levaranse a cabo en diferentes quendas durante os meses de xullo, agosto e setembro.
2. A información sobre a convocatoria desta campaña, así como de cada actividade e instalación xuvenil onde se desenvolverá, atoparase detallada na páxina web
http://xuventude.xunta.es/.

As persoas participantes disporán dos seguintes servizos:
a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial que posibilite a participación do/da mozo/a.
b) Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.
c) Manutención en réxime de pensión completa.
d) Material necesario para a actividade.
e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais que por razón da súa discapacidade precisen apoio, disporase de persoal que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.
f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.
g) O transporte desde Santiago de Compostela ou lugar que se sinale como punto de saída ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela, nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas.

O prazo de presentación de solicitudes será de sete (7) días hábiles contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210519/AnuncioG0425-100521-0004_gl.pdf

on 14 Mai 2021

Consellería de Cultura, Educación e Universidade
RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas
deportivas para o curso 2021/22.

O prazo de inscrición será o comprendido entre o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e o día 2 de xullo de 2021.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210514/AnuncioG0598-040521-0001_gl.pdf

 

on 13 Mai 2021

A Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial en colaboración coa UNED/UNED impulsou o novo proxecto educativo a través do curso 'Elementos de IA' dirixido a ensinar á cidadanía conceptos básicos sobre IA.

Toda a información: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Mayo/&detail=Nuevo-proyecto-educativo-sobre-Inteligencia-Artificial-Elementos-de-IA

INSCRÍBETE

on 13 Mai 2021

CONTIDO:

IMPRESCINDIBLE TER CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE (mín. 33%)
Curso presencial de formación para o traballo no ámbito hospitalario
Horario de mañá

A inscrición na web da Axencia é unha preinscrición. A entidade que imparte a formación contactará coas persoas preinscritas para realizar a selección das persoas participantes.

https://axencialocaldecolocacion.org/formacion/28/curso-de-limpeza-hospitalaria-para-persoas-con-certificado-de-discapacidade?fbclid=IwAR39mRyOFlBzB0Cic-CRSZcUjE0kEJGfs654I2vmILxgNEDpoKcE73WzaSU