on 11 Agosto 2021

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convoca a realización das probas dirixidas á obtención e renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril (códigos de procedemento IF310A, IF310B e IF310C).

Rexeranse polas bases contidas neste anexo:

a) As probas para obter o certificado de capacitación profesional de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas, tanto na modalidade de estrada como na de ferrocarril (código de procedemento IF310A).

b) As probas para renovar o certificado de capacitación profesional de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas, tanto na modalidade de estrada como na de ferrocarril (código de procedemento IF310B).

c) A devolución das taxas de dereitos de exame das probas dirixidas á obtención e renovación do certificado de conselleiros de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas, tanto na modalidade de estrada como na de ferrocarril (código de procedemento IF310C).

Participarán nas probas da modalidade

a) aquelas persoas que aspiren a obter por vez primeira o certificado. Participarán na modalidade

b) aquelas persoas que xa sexan titulares do certificado e precisen renovalo de conformidade coa normativa vixente; en concreto, o dito certificado estará en vigor e dentro do seu último ano de validez o día da realización das probas. 

As probas indicadas no punto anterior abranguerán as seguintes especialidades:

a) Todas as clases.

b) Clase 1 (materias e obxectos explosivos).

c) Clase 2 (gases).

d) Clase 7 (materias radioactivas).

e) Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (materias sólidas e líquidas contidas na enumeración de cada unha das clases do Acordo europeo para o transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada -ADR- e no Regulamento relativo ao transporte internacional por ferrocarril de mercadorías perigosas -RID-).

f) Materias líquidas inflamables cos números de identificación da Organización de Nacións Unidas 1202 (gasóleo), 1203 (gasolina) e 1223 (queroseno).

O prazo de presentación de solicitudes para participar nas probas será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210811/AnuncioG0533-280721-0001_gl.pdf

on 10 Agosto 2021
Xa podes inscribirte nas novas Bolsas de Google para a realización de cursos con Certificado de Profesionalidade.
 
Estes cursos son ofrecidos grazas ao acordo de colaboración alcanzado por Google, Fundae e o SEPE.
 
En total convócanse 3.000 bolsas que permitirán ás persoas interesadas formarse nas seguintes temáticas.
 
Curso 1. Aspectos básicos da asistencia técnica.
 
Curso 2. Os bits e bytes das redes informáticas.
 
Curso 3. Sistemas operativos e ti: Converterse nun usuario avanzado.
 
Curso 4. Administración de sistemas e servizos de infraestrutura de TI.
 
Curso 5. Seguridade informática: defensa contra as artes escuras dixitais.
 
Certificado de Profesionalidade.
Estes cursos conta co Certificado de Profesionalidade, por que é importante? Este certificado acredita que a persoa adquiriu as competencias profesionais que o capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral.
 
Os cursos teñen unha duración de 120 horas.
 
Requisitos e inscrición.
Para poder inscribirche nestas Bolsas e poder realizar os cursos que antes mencionamos, deben cumprir os seguintes requisitos.
Ter polo menos 18 anos e sobre todo ganas de aprender unha profesión no mundo tecnolóxico.
Non se necesitan ter coñecementos previos de informática.
Se estás interesado, podes realizar a túa inscrición enchendo o formulario dispoñible na web de Fundae.
 
A selección para o envío de invitacións para participar neste programa de bolsas farase por orde de chegada atendendo ás seguintes cuestións:
Darase prioridade de participación ás persoas afectadas por ERTE ou en situación de desemprego.
Tratarase de respectar que a porcentaxe de participación de mulleres sexa, como mínimo, do 50%.
 
Compromisos.
As persoas participantes comprométense a realizar o curso, xa que se nun prazo de 15 días non se acepta a invitación e realízase a inscrición no programa, a Bolsa será anulada e pasará á seguinte persoa da lista. Ademais, se unha vez inscrito non se comeza o curso nos 15 días seguintes, a Bolsa quedará anulada.
Do mesmo xeito que, se unha vez iniciado o curso estase inactivo 45 días.
 
 
on 10 Agosto 2021

Requisitos:

- Posuír o título de licenciada/o en Dereito, graduada/o en Dereito ou outro título universitario de grao equivalente ou as certificacións sustitutorias.
As persoas con titulacións de orixe obtidas no estranxeiro necesitarán posuír algún dos títulos de graduada/o mencionados anteriormente, obtidos por convalidación ou coa homologación do título en España ao de licenciada/o en Dereito.

- Ter superados os cursos de formación comprensivos do conxunto de competencias necesarias para o exercicio da profesión da Avogacía, e o período de prácticas externas tuteladas acreditadas.

- Ser maior de idade e non estar inhabilitado para o exercicio da profesión da Avogacía.
As persoas aspirantes deberán cumprir este requisito á data na que se realice a proba.

Solicitudes: por vía telemática, a través da sede electrónica do Ministerio de Xustiza (https://lnkd.in/dMKSNWm), utilizando o sistema Cl@ve.:
https://lnkd.in/d8girxfV

Modalidade: en liña a través da Plataforma AVEX da Uned dispoñible na seguinte ligazón: https://lnkd.in/dXv2V2m .

A proba será única e idéntica para toda España e gratuíta.

Prazo: ata o 26/08/2021.

Máis información:
 https://lnkd.in/dnGrZjR5
 https://lnkd.in/dHe_6znq

on 26 Xullo 2021

No Vives Emprega Galicia xa teñen en marcha as novas edicións do programa a realizar no segundo semestre do ano.

E importante ter en conta que seguimos co escenario Covid polo que o programa seguirá en modalidade semipresencial-online e poden participar persoas de distintas localidades sin ter que estar empadroados nos concellos que aparecen ahí.

Consulta no cartel adxunto toda a información.

on 26 Xullo 2021
  • Promociona o teu negocio con Google My Business

Cando: Martes 27 de xullo de 12:00 a 13:00 horas

INSCRÍBETE

  • Aprende a elixir as palabras clave para a túa estratexia SEO o SEM

Cando: Mércores 28 de xullo de 12:00 a 13:00 horas

INSCRÍBETE

  • Como mellorar o footer da túa web

Cando: Xoves 29 de xullo de 12:00 a 13:00 horas

INSCRÍBETE

on 16 Xullo 2021
  • Ferramentas dixitais para restauración e hostelería

Cando: Martes 20 de xullo de 11:00 a 12:00 horas

INSCRÍBETE

  • Así funciona Whatsapp Business

Cando: Mércores 21 de xullo de 12:00 a 13:00 horas

INSCRÍBETE

  • Aprende a promocionar a túa empresa con Pinterest

Cando: Xoves 22 de xullo de 12:00 a 13:00 horas

INSCRÍBETE